loading

NB

BOURDON nakladatelství

Filip Blažek

Filip Blažek — Grafickým designem se živí od roku 1993. V roce 2000 absolvoval studium na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Je spoluautorem publikace Praktická typografie (ComputerPress, 2000, 2004), pravidelně přispívá do odborných periodik. Je zakladatelem a členem redakce revue Typo, zabývající se typografií, grafickým designem a vizuální komunikací. Provozuje webový portál Typo.cz věnovaný českému i světovému grafickému designu. Od roku 1999 připravuje pro odbornou veřejnost přednášky na téma písmo a corporate identity. Vyučoval na Institutu digitálních médií, VŠUP, Univerzitě Tomáše Bati a dalších školách v ČR. Je členem a českým delegátem mezinárodní organizace ATypI a zakládajícím členem české Unie grafického designu.