Kateřina Jirsová

Absolventka Studia humanitní vzdělanosti a Obecné antropologie na FHS UK přišla s překladatelským
řemeslem poprvé do kontaktu během bakalářského studia, kdy byl součástí povinného kurikula
překlad rozsáhlého odborného textu z cizího jazyka. Tehdy se věnovala práci britského historika
Keitha Thomase Religion and the Decline of Magic, tento studentský překlad posloužil jako pojítko
s dalšími dvěma překlady provedenými pro nakladatelství Argo: Magic in the Middle Ages (Richard
Kieckhefer, česky Magie ve středověku, 2005) a Hanged Man (Robert Bartlett, česky Oběšenec,
2014).

Všechny tyto práce spojuje téma středověku či raného novověku, magie, čarodějnictví a
zázraku, oborově spadají do historické antropologie či kulturních dějin. Překlad knížky Jaderné Rusko
(2023) pro nakladatelství Bourdon rovněž můžeme počítat ke kulturním dějinám, byť téma a časoprostorové reálie
jsou velmi odlišné.

Knihy překladatele

cartchevron-down